Circle 139

Kunst staat gelijk aan rijkdom.

W139 wil deze rijkdom samen met de jongste generatie(s) kunstenaars genereren en hen inspireren om hun zelfwerkzaamheid te vergroten. Met Circle 139 willen wij een zo groot en productief mogelijk kunstzinnig draagvlak voor kunstenaars en hun werk creëren. Voor alle deelnemers aan Circle 139 wordt jaarlijks een terugkerende ontmoeting met kunstenaars georganiseerd. Wij willen gezamenlijk op de meest directe wijze hedendaagse kunstwerken produceren.


Photo: Milan Anais

Deelnemen aan Circle 139?

Steun W139 en maak een gift - o.v.v. gift Circle W139 - over naar:

Stichting W 139 Triodos Bank, Zeist
IBAN: NL77 TRIO 0212 4999 47
BIC: TRIONL2U

Bij het overmaken van je gift ontvangen wij graag je contactgegevens (naam & adres) per e-mail op circle@w139.nl.

Deelnemers aan Circle 139 doen per jaar minimaal een gift van € 139 aan W139. W139 heeft de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor kunnen Circle 139 deelnemers hun periodieke gift verhogen voor de inkomstenbelasting met 25% (via de Geefwet), met een totale maximale verhoging van € 1.250.

Eenmalige gift:
Bij een eenmalige gift is er een drempel van 1% van het drempelinkomen met een minimum van EUR 60. Maximaal aftrekbaar is 10% van het drempelinkomen.
Voorbeeld: Bij een drempelinkomen van € 40.000 mag je maximaal € 4.000 opvoeren als aftrekpost. Met een gewone gift van € 1.000 en een verhoging van 25% is € 1.250 aftrekbaar. Bij een belastingtarief van 42% betaal je € 525 minder belasting.

Periodieke giften:
Bij periodieke giften geldt geen drempel en geen maximumaftrekbedrag. Wel geldt de maximumverhoging van €1.250. Een periodieke gift wordt in een overeenkomst vastgelegd voor minimaal 5 jaar (W139 stuurt je een overeenkomst) en je maakt eenmaal per jaar hetzelfde bedrag over.
Voorbeeld: Bij een periodieke gift van € 6.000 plus de verhoging van 25%, maar maximaal € 1.250, is € 7.250 aftrekbaar. Bij een belastingtarief van 52% betaal je € 3.770 minder belasting.

informatieblad-geefwet-nov-2011-1.pdf (59 KB)

Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: circle@w139.nl

ANBI / RSIN: 008265240
BTW: NL008265240B01
KvK: 41203554

ANBI

Stichting W139 is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling Culturele Instelling (ANBI CI). Deze status kan je op de website van de Belastingdienst checken (Let op de spatie bij het invoeren van de naam, dus Instelling: W 139).

Door deze aangemerkte status kunnen particulieren een gift of donatie doen aan W139 met extra fiscaal voordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aan een culturele ANBI aftrekken. De extra giftenaftrek geldt in ieder geval tot 2017.

zie voor meer informatie de website van de belastingdienst

Officiële naam
Stichting W 139

Publieksnaam
W139

RSIN / ANBI nummer
008265240

Adres
W139
Warmoesstraat 139
1012 JB Amsterdam
Telefoon: 020 6229434
info@w139.nl

Ambitie W139

De ambitie van W139 is een voorbeeldstellende, zelfvoorzienende en hoofdzakelijk door kunstenaars gerunde ruimte te zijn die als kunstbron de samenleving inspireert. Dit is een inclusieve ruimte waar optimale voorwaarden worden gecreëerd voor de fundamentele behoefte om te ontdekken en te maken.

De korte termijn ambitie van W139 is om voorwaarden te scheppen voor artistieke zelforganisatie. De middellange termijn ambitie is de artistieke en financiële zelforganisatie zodanig te realiseren dat deze inspireert.

Dat betekent voor de periode 2013-2016 dat W139 buiten de gebaande paden een werkwijze wil ontwikkelen welke van de kunstenaars vraagt een centrale en actieve rol in te nemen in het maken van een inclusieve visuele ruimte en het publiek daarvan een onderdeel te laten zijn. W139 wil de huidige en volgende generaties beeldende kunstenaars voor een zo groot mogelijk publiek zichtbaar maken.

Bestuursleden / beloningsbeleid:
Jeroen Beker (penningmeester)
Martijn van Boven (kunstenaar)
Irene Fortuyn (kunstenaar)
Monique van der Poel
Bart Stuart (kunstenaar, bestuursvoorzitter)
Judith Witteman (kunstenaar)

De bestuursleden van W139 verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. W139 hanteert als uitgangspunt een marktconform beloningsbeleid voor medewerkers en freelancers.