28 Apr – 4 Jun 1995

Lost Property/ Trill

Liz Arnold, Marcus Bastel, Anna Best, Anne Daems, Justine Daf, Mark Dean, Sean Dower, Francesca Gabiani, Arni Gudmundsson, Petra Herzog, John Isaacs, Bruce Lacey Adam Chodzko, Lara de Moor, Geert Mul, Marnix de Nijs, Guillaume Paris, Jeanette Parris, Liv Rygh, Bob Smith, Roberta Smith, Clare Tindall, Annie Toop, Jessica Vorsanger, Steven Wilks
Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Achterzaal- Een tentoonstelling in Amsterdam en Londen. Door kunstwerken als "Lost Property" op te vatten wordt de context waarin het kunstwerk betekenis krijgt geproblematiseerd. De meeste kunstenaars in de tentoonstelling, 21 in totaal uit 9 verschillende landen, vinden hun onderwerpen dicht bij huis. Ze proberen vanuit een persoonlijke beleving verschillende esthetische uitgangspunten met elkaar te verbinden. Ze zoeken naar nieuwe mogelijkheden in de moderne wereld en stellen zich de vraag welke positie het individu kan innemen en aan welke waarden het wil vasthouden. Maar ook of wij onszelf willen verbinden met een deel van de geschiedenis, met welk deel precies en hoe.

Met het werk tonen de deelnemende kunstenaars dat ze zich bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen t.a.v. deze vragen. De tentoonstellingsopzet wil nieuwe vormen zichtbaar maken om te kunnen blijven communiceren met een gemeenschappelijk doel. Het idee voor deze tentoonstelling is ongeveer een jaar geleden ontstaan. Besloten werd voor een 'cross-over' tentoonstelling, waardoor kunstenaars uit Amsterdam de mogelijkheid krijgen om te exposeren in Londen, en kunstenaars uit Londen in Amsterdam.

De keuze van de kunstenaars is gebaseerd op intuïtie en het geloof in de mogelijkheden van de kunstenaars om als het ware het 'buitengewone' te creëren. De tentoonstellingen zullen beide van elkaar verschillen door de ruimte, de context, de werken en het feit dat de tentoonstellingen op beide lokaties door verschillende mensen samengesteld worden. Er zijn verschillende werkmogelijkheden, maar het uiteindelijke doel van de organisatoren is dat de kunstenaar op een unieke wijze reageert op de gebeurtenis, door bijv. nieuw werk, site-specific werk of daadwerkelijk op de lokatie werk te maken.

Het gaat erom een situatie te creëren, waarbij de ruimte en het werk elkaar positief beïnvloeden.

Lost Property is geinitieerd door Marcus Bastel, Janette Parris en kwam tot stand in samenwerking met W139.

Voorzaal-

Van 28 april t/m 14 mei: Lost Property/ time based projects.

17 mei t/m 4 juni: Arni Gudmundsson; Marnix de Nijs en Geert Mul met Video Trill.

TRILL is een project van Marnix de Nijs en Geert Mul. Met dit project willen zij blijven proberen nieuwe openingen te vinden voor de Kunsten, maar ook om onderzoek te doen naar de taal, de plaats en de funktie van de (beeldende) kunst in deze tijd. Ze proberen een dialoog met elkaar aan te gaan en de angst voor het verliezen van de "eigen identiteit" en het "eigen produkt" te overwinnen.

Anderszijds doen ze een beroep op de toeschouwer om alert te zijn en open te staan voor hun pogingen om de werken die zij maken te bevrijden uit de vaste kaders die voor (beeldende) kunst gelden; kaders die een ware dialoog, begrip en ontwikkeling in de weg staan.

Het project 'TRILL' bestaat uit een aantal elementen. Enkele elementen van dit Kunstwerk zullen te zien zijn in W139:

-Video Trill : de video zal de machine, de installatie en het effekt, op lokatie laten zien. De video heeft als doel de werking van de machine zowel inhoudelijk als praktisch toe te lichten.

-Trilmachine: een eenmalige demonstratie. Met deze machine kan een heel gebouw in trilling worden gebracht, maar in W 139 zal dit plaats vinden in een daarvoor geconstrueerde ruimte. Dat wat in trilling wordt gebracht wordt sculptuur en dient als metafoor voor het individuele.