31 May – 30 Jun 1996

Frack/ Parkhaven

Peter Friedl, Olav Westphalen, Heimo Zobernig
Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Achterzaal- Frack is een project geïnitieerd door de Oostenrijkse kunstenaar Peter Friedl. Frack is een internationaal project waarbij vele kunstenaars, kunstcritici en curatoren gevraagd zijn een persoonlijk kledingstuk te doneren voor Frack. Frack als een open sculptuur en als een sociaal proces, met als materiaal namen en kleding.

Tijdens de expositie wordt het publiek uitgenodigd om een kledingstuk van henzelf om te ruilen voor een kledingstuk uit de tentoonstelling, waarna hun naam toegevoegd wordt aan de lijst met mensen die hun medewerking verlenen aan de groei en het verdere verloop van Frack. De lijst met deelnemers wordt steeds langer en de samenstelling van de hoeveelheid kleding verandert voortdurend.

De achterzaal zal tot een groot verkleedhok annex kledingwinkel omgebouwd worden. Door de duitse kunstenaar Olav Westphalen worden unieke Tom & Jerry kleedhokjes gemaakt en van Heimo Zobernig is de pas-spiegel.

Frack vindt als eerste plaats in W139, Amsterdam en zal vervolgens doorreizen naar Berlijn en Wenen.

Tijdens de opening zal er rond 22.00 uur een modeshow gepresenteerd worden. Deze show is georganiseerd door Hessing & Janssen. Aan Frack zal een publikatie gewijdt worden.

PARKHAVEN 28, 29, 30 juni  

Voorzaal- W139 staat op het punt een nieuwe fase van haar bestaan binnen te treden. Als W139 opgenomen wordt in het nieuwe kunstenplan van amsterdam zal de continuitiet van W139 tot 2001 gewaarborgd zijn.

Dit perspectief biedt de organisatie van W139 de mogelijkheid om aan een programma voor de toekomst te gaan werken. Deze onderneming zullen we Park Haven noemen. Park Haven zal het terrein in kaart brengen waarop W139 actief is en mogelijkheden ziet om zich verder te ontwikkelen.

Park Haven staat ook voor een aantal visies van onafhankelijke specialisten op de nieuwste ontwikkelingen in de cultuur en de rol die de beeldende kunst daarbij speelt. Park Haven als een verzameling ideeën die van grote invloed zullen zijn en waar het in de kunst de komende jaren over gaat. Deze ideeën zullen verder onderzocht en beproefd worden in het programma dat W139 zal brengen.

Om dit programma te ontwikkelen en te realiseren wordt de organisatie op een hoger peil gebracht en het gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de activiteiten waaraan het een onderkomen biedt. Grootschalige tentoonstellingen, video en multimedia installaties, lezingen, ontmoetingsruimte annex bar, entree, archief, kantoor, internet, display, vergaderruimte en sanitaire voorzieningen. De verwachting is dat W139 over 2 jaar formeel eigenaar van het gebouw zal zijn. De renovatie en de verbouwingen zullen gespreid over een periode van 5 jaar gerealiseerd worden.

DE PRIJSVRAAG

Voordat we beginnen willen we je vragen hoe volgens jou de ideale tentoonstellingsruimte eruit ziet. Laat hierover je gedachte gaan, maak een plan en stuur dit voor 26 juni naar W139. Het kan van alles zijn, een schets, een foto, een maquette etc. Realistisch of visionair. Alle inzendingen die op tijd bij W139 binnenkomen z'ijn te zien op de presentatiedagen van Park Haven 28, 29 en 30 juni in W139. Het meest boeiende of fantastische idee wordt beloond met de Park Haven Stimuleringsprijs.

Zondagmiddag 30 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.