12 Oct – 4 Nov 1996

If you want eat chocolate, why are you eating vegetables?/De transformatie van de bakker

Terri Friedman, Twan Janssen, Martijn Schriek, Johan Verlinden
Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Achterzaal- If you want eat chocolate, why are you eating vegetables? Ondanks het sculptuur-achtige karakter van de installaties van Terri Friedman beschouwt ze zichzelf als een schilder. Haar werk gaat over de voortdurende veranderingen die gepaard gaat met bewegen beweging en de stromen en veranderingen die daarmee gepaard gaan. Het verdwaasde lopen vergelijkt zij met het bloedvatenstelsel of organismen. Het zijn voor haar allesbevattende gebieden/terreinen waardoor je fysisch of metaforisch dwaalt. Het omvat ironie en humor.  

Twan: De afgelopen drie jaar heeft Janssen op vele en verschillende plekken geexposeerd. Met zijn werk beweegt hij zich eveneens tussen schilderkunst en sculptuur.. Hij onderzoekt en tast af wat de schilderkunst kan betekenen op het moment dat het als een sculpturaal medium gebruikt wordt

Op een humoristische manier speelt hij met dat wat als traditionele schilderkunst beschouwd wordt om schilderen tot naar een sculpturaal nivo te verplaatsen

Twan Janssen en Terri Friedman proberen met hun werk de grenzen tussen schilderkunst en sculptuur voor een deel weg te nemen/ te verleggen.. Zowel visueel als theoretisch. Op een speelse en hedonistische manier proberen de kunstenaars de grenzen te ontdekken en te verleggen.

In W139 zal een installatie van hen beide te zien zijn die erg veel weg heeft van een tuin. Op een grote vloer zullen allerlei elementen, zoals gemorste verf, opgepompt flikkerend water, slingerende ventilatoren, plastic zakken gevuld met gekleurd water, licht, mist , dit verbeelden.

Voorzaal- De transformatie van de bakker 12 oktober t/m 15 december in drie delen 12 oktober t/m 27 oktober opening: 11 oktober, 21.00 uur Martijn Schriek en Johan Verlinde 2 november t/m 24 november opening: 1 november Sebastiaan Boas en Machiel Kunst 30 november t/m 15 december Opening: 29 november, 21.00 uur Laura Slakhorst en Katja van Stiphout

De kunstenaar Laura Slakhorst is geïnteresseerd in de wijze waarop mensen de 'dingen' beschouwen en ontvangen. Ze gaat ervan uit dat niemand zich kan onttrekken aan een zintuigelijke ervaring. Het gaat om de zintuigelijke ervaring ten aanzien van objecten én mensen. Hoe zien ze eruit, hoe voelen ze aan en hoe ga je ermee om. In de voorzaal zijn twee objecten van haar te zien; een tafel bedekt met een huid van rubber waarop kleine poppetjes staan. Een tweede object is een hang/legkast die dienst doet als vriendenkast: af en toe moet je je vrienden even weg kunnen hangen of leggen.

Katja van Stiphout probeert met haar werk de toeschouwer te confronteren met een onbewust, instinctmatig gedrag. In eerder werk werd het voyeuristische gedrag van de mens blootgelegd. In W139 zal ze dit experiment voortzetten. De toeschouwer zal nu naast voyeur ook list-object zijn.

Verder zal haar visie op miscommunicatie en isolement uitgelicht worden. In cabines lijken mensen opgesloten te zijn die een gesprek proberen te voeren.