26 Jul – 3 Aug 1997

Paswoord: worden/ Academia / C'est une Hek

Hannah Bart, Joost Conijn, Anneke van der Eerden, Gijs Frieling, Leo de Goede, Niek de Jong, Carla Klein, Bart Lodewijks, Jurriaan Molenaar, Vanessa Jane Phaff, Wouter Verhoeven, Ronald Versloot, Reinoud van Vught
Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Achterzaal- Worden als paswoord. Worden als herkenningswoord. Is 'worden' van toepassing op een tentoonstelling van hedendaagse schilderkunst?

Er is weinig houvast binnen de schilderkunst. Er zijn geen stromingen waarbij schilders zich kunnen aansluiten. En op een conceptueel niveau is het moeilijk zo niet onmogelijk om nog met iets nieuws te komen.

Verder is de positie van een schilder ook al niet te benijden vanwege de beeldcultuur. In de hedendaagse cultuur heeft het beeld grotendeels de plaats van het woord ingenomen. Beelden worden gebruikt om informatie over te brengen en te communiceren. Ze zijn alom aanwezig, in de openbare ruimte en thuis.

De schilders die voor deze tentoonstelling werden geselecteerd, zijn dan ook niet met de gedachte bezig dat zij nieuwe beelden willen maken. Zij zetten tekens uit binnen het vlak van het schilderij, en ontwikkelen structuren waarbinnen de tekens verbindingen aangaan zodat er ideeën zichtbaar worden. Ze gaan voorbij aan de beelden van de werkelijkheid die we in ons hoofd hebben.

Deze schilders proberen niet tot een definitieve opvatting van een beeld te komen. In hun werk verplaats je je door verschillende niveaus. Dit geeft de mogelijkheid om de werkelijkheid anders te ervaren en er nieuwe betekenissen aan te geven.

Voorzaal- In januari is W139TV gestart met Acamedia, een project waar 11 Nederlandse kunstacademies aan deelnamen.

Allen kregen dezelfde vraag voorgelegd; maak één uur televisie, zonder enige restrictie en laat het ontwikkelde concept uitgangspunt zijn voor de uitzending. De serie is uitgezonden op de Amsterdamse zender A2. Ter afsluiting van het project zal in de voorzaal alle uitzendingen te zien zijn in één installatie. Dit geeft tevens een beeld van de verschillende academieculturen.

Acamedia eindpresentatie 30 juni t/m 13 juli 

Voorzaal- Videofilm van Joost Conijn en Bart Lodewijks, 24' - 1997 - Marocco - Ned

Twee jongens gaan op reis met een hek, op zoek naar een mooie plek. Zij belanden in de Sahara en vragen aan de bevolking om raad.

C'est une Hek 26 juli t/m 03 augustus