1 Nov – 14 Dec 1997

CA 90001-185

Slater Bradley, Jessica Bronson, Greg Colson, Terri Friedman, Patrizia Giambi, Steve De Groodt, Tim Hawkinson, Courtney Hayes, Steve Hurd, Byong Hyee Lee, Garreth Keith, Martin Kersels, Habin Kheradyar, Charles La Belle, Marcos Luytens, Yunhee Min, Cynthia Phillips, Mike Pierzynski, Jason Rogenes, Diana Thater, Patty Wickman, Liz Young
(This text is only available in Dutch)

De titel van de tentoonstelling CA 90001-185 verwijst naar het postcodegebied in California dat als de metropool van Los Angeles wordt beschouwd. De kunstenaars die aan de tentoonstelling meedoen komen allemaal uit dit gebied.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

L.A. is een betrekkelijk jonge metropool die toch al kan bogen op een rijke culturele traditie met een eigen, herkenbaar karakter. Veelzijdigheid en openheid zijn kenmerkend voor het culturele klimaat in L.A.

Los Angeles heeft de laatste 50 jaar met regelmaat grote kunstenaars voortgebracht. Naast Rucha, Kienholz en Baldesarri, zijn dat natuurlijk de kunstenaars van de Helter Skelter generatie, Mike Kelley, Paul McCarthy, Charles Ray, Chris Burden en Nancy Rubin, die in de jaren tachtig hun naam vestigden.

Afgelopen zomer waren al deze kunstenaars in de tentoonstelling 'Sunshine en Noir' in het museum Louisiana in Denemarken te zien. Dit was de eerste overzichtstentoonstelling van L.A.-kunst in Europa, die aantoonde dat er in L.A. niet alleen enkele individuen goed werk maken, maar dat er op heel uitgebreide schaal goed werk geproduceerd is. De tentoonstelling in W139 getuigt hier opnieuw van.

Het toont een deel van de jongste generatie kunstenaars uit Los Angeles. Sommigen van hen, zoals Martin Kersels, Jessica Bronson en Tim Hawkinson, zien hun werk net opgenomen in grotere international tentoonstellingen. Anderen, Richard Hawkins, Mike Pierzinsky, en Liz Young, beginnen erkenning te krijgen binnen de VS.

De meeste deelnemers staan echter aan het begin van hun carrière als kunstenaar, of zijn nog bezig met het behalen van hun MAdegree.

De kunstenaars van de 'Helter Skelter' generatie belichtten de donkere kanten van het moderne leven, de kanten waarvan secteleider Charles Mason het symbool is geworden. Zij lieten zien dat L.A.-kunst een eigen identiteit heeft.

Voor de kunstenaars die in W139 exposeren is die eenduidige identiteit geen vanzelfsprekendheid meer. Ze gaan veel individueler te werk, en vinden hun eigen thematiek en vorm. Daarbij staan ze open voor invloeden van buitenaf. Niet alleen invloeden uit andere culturen spelen in dit werk een rol van betekenis. Ook de wetenschap en culturele verschijnselen zoals science-fiction.

7,14, 21, 28 nov en 5 dec: SAMPLER 2 Z-californische videokunst samengesteld door Diana Thater.

Mede tot stand gekomen door
Carl Berg