22 May – 20 Jun 1999

Faling / Failure

Lara Almarcegui, Emmanuelle Antille, Otto Berchem, Anna Best, Neil Chapman, Brian Dick, Claudia Fontes, Franck Larcade, Matthieu Laurette, Audrey Marlhens, Mikel Marzabal, Jon Mikel Euba, Gerardo Mosguera, Begona Munoz, Itziar Okariz, Owen Oppenheimer, John Otazu, Asier Perez Gonzalez, Sergio Prego, Hinrich Sachs, Noa Sadka, Manuel Saiz, Philippe Terrier Hermann, Azucena Vieites, Vera Weissgerber
(This text is only available in Dutch)

Een thematentoonstelling waarbij Het Falen centraal staat. Teksten, acties, voorstellingen en faliekante mislukkingen. Intenties die in de kiem gesmoord zijn of afgeblazen door anderen. De tentoonstelling werd geïnitieerd door W139 en Begoña Muñoz.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Muñoz benaderde een 25-tal kunstenaars d.m.v. een brief waarin ze ook haar eigen gedachten en notities over het falen kenbaar maakte. Zodoende startte ze met elke kunstenaar een dialoog om uit te zoeken wat een antwoord op dit verzoek zou kunnen zijn. Ze vroeg daarin niet om concrete (gefaalde) werken, maar om een uitwisseling van ideëen, wat in het proces van de tentoonstelling één van de belangrijkste factoren is.

Het falen is een wezenlijk onderdeel van het kunstenaarsschap. Vanuit niets iets creëren gaat altijd gepaard met onmogelijkheden, tegenslagen en gevechten. Om juist dit vorm te geven is binnen het artistieke proces bijna de omgekeerde wereld.

De meeste kunstenaars begonnen dan ook weer van nul af aan om hun bijdrage te kunnen verantwoorden. De parameters hiervoor worden gevormd door falen in het werk en in de levens en identiteit van de kunstenaars. Vermits het falen natuurlijk een onderdeel is van eenieders leven wordt de herkenbaarheid voor het publiek des te groter en zal de afstand tot de werken misschien wel geringer zijn dan in een zgn. ‘gewone’ tentoonstelling.

De toeschouwer verwerft in het geheel een heel duidelijke rol, die van metgezel. De complexiteit van het gegeven vraagt om een heldere presentatie. Tevens zijn de meeste werken natuurlijk niet geschikt voor een ruimtelijke opstelling, daar ze voornamelijk gericht zijn op vertellen, op communicatie, op vragen. Voor de tentoonstelling wordt dan ook voor een simpel parcours op en langs tafels geopteerd.

Tijdens de tentoonstelling zijn er speciale akties en evenementen: Opening, Theaterperformance van Audrey Marlhens & Begoña Muñoz Gedurende de hele periode: Website van Emmannuelle Antille (www.lostcity.nl/lostart/surrogatehome) Hinrich Sachs & Asier Perez Conzales zagen in Begoña zelf materiaal voor hun bijdrage. Zij is 24 uur per dag, gekleed in Baskisch kostuum.