23 Oct – 21 Nov 1999

Youthquake

Ineke Bakker, John Bucking, Jan de Cock, Ward Denys, Philip Derijcke, Annie Draaijer, Martina Florians, Harm Goslink Kuiper, Lieven Hendriks, Paul Hendrikse, Miek Hoekzema, Jojit, Juul Kraijer, Wilco Kwerreveld, Arjen de Leeuw, Reiner Matysik, Mieke van Schaijk, Nanda Smits, Robin Vermeersch, Judith Vossen, Meta de Vries, Harm Jan Vrolijk, Barbara Wijnveld
(This text is only available in Dutch)

Veel kunstenaars, veel werken; een aardverschuiving van jong tot zeer jong talent. De overgrote meerderheid is geboren na 1970 en dit jaar afgestudeerd aan een Nederlandse of Vlaamse akademie. Daarnaast nog enige welsprekende uitzonderingen die al iets langer en met succes opereren doch het predikaat ‘bright young international thing’ met verve kunnen dragen.

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Een tentoonstelling zo vol, dat men amper nog om de werken heen kan kijken, zodanig zelfs dat er van een tentoonstelling geen sprake meer is, maar van een explosie van kleur en materiaal. De afzonderlijke werken zullen zodoende slechts een kennismaking zijn met een kunstenaarspraktijk. Het vertegenwoordigt niet hun hele oevre doch een fraaie afspiegeling daarvan.

YOUTHQUAKE! is een dwarsdoorsnede van wat er de afgelopen 2 jaar door jonge mensen is geproduceerd. Dit verschilt niet dramatisch van eerdere periodes, maar verrast door nieuwe en andere invalshoeken in toon, volume, inhoud en energie.

Ondanks het feit dat na de schilderkunst nu weer de beeldhouwkunst doodverklaard wordt (sic) treffen we onder Youthquake! 8 pure beeldhouwers. Ze worden vergezeld door 2 schilders, 4 fotografen en 3 tekenaars. Een keur aan andere media (video, digitals, crossover) is onderzocht en uitgestald door de 8 die de tentoonstelling vervolmaken.

Voor allen geldt dat ze sublieme werken hebben gemaakt. Subliem in de zin van begrensd en op zichzelf staand. Een entiteit zonder twijfel.

De Brusselaar Jan de Cock zal zowel in deze als in de decembertentoonstelling ‘DOEL ZONDER OORZAAK’ zijn procesmatige werk maken. Hij onderzoekt, naast vele andere thema’s, hiervoor het fenomeen van de vaststaande tentoonstellingsperiodiek. Bijzondere aandacht zou ik nog willen vragen voor Reiner Matysik, wiens naam op de uitnodiging jammerlijk vergeten is.