3 maa – 1 apr 2001

Schoon

Llian Elins, Graham Little, Jurriaan Molenaar, Matt Mullican, Han Schuil, Machiel van Soest, Narcisse Tordoir

Schoon betekent onder meer ‘vrij van knoeierij’. Op de zeven kunstenaars die aan de tentoonstelling deelnemen is deze stelling visueel direct van toepassing.

Een geheim bewaren, een indirecte boodschap, een contemplatieve kijk op de wereld. De deelnemende kunstenaars hanteren een welbepaalde ordening die de toeschouwer activeert hierover na te denken. Het is echter wel een orde die verwarring zaait. Door het ontbreken van een emotioneel handschrift relativeren de kunstenaars zichzelf en hun handelen, waardoor hun beelden als ikonen kunnen werken. Ze geven in hun werk geen commentaar op de kunst, ook niet direct op de wereld, maar tonen eerder een beschouwend beeld van deze tijd. Dit biedt de toeschouwer de mogelijkheid de eigen orde en beleving in vraag te stellen.

Van Soest maakt schilderijen die in een opstelling in de voorzaal de functie van een grafzerk overnemen. Toch blijft het een levendig geheel.

De ruimte van Matt Mullican functioneert als archetype van zijn eigen wereld. Het behelst een enorme staande halve cylinder, betreedbaar en beleefbaar. Een op de maat van de achterzaal afgestemd sculptuur dat de toeschouwer welhaast wil hypnotiseren.

Eliëns laat schoonheidsidealen struikelen. De jonge Graham Little construeert 3D vormen die hij verschuilt en ontregelt door geschilderde kleurbanen. Jurriaan Molenaar desoriënteert de logische waarneming; een schilderij dat zich van de muur wil losrukken. Han Schuil’s werk heeft de impact van de Vlaamse Primitieven. Hij koos voor een In Situ-variant op zijn heldere beeldtaal. Ditmaal kan het publiek letterlijk zijn werk binnenwandelen. Narcisse Tordoir tenslotte toont visueel anarchisme. 

Wat opvalt is de aanwezigheid van een aantal reeds lang gevestigde namen. Dit is doel noch gewoonte maar toch wil W139 een aantal verborgen, want weinig gevraagde aspecten uit het oevre van bekende kunstenaars tonen.  W139 zoekt ernaar geen bevestigende maar juist ontregelende ideeën van hen te stimuleren. Dit in combinatie met de opvattingen van de jongste generatie.

Hierin is voor ‘SCHOON’ van belang dat het werk van deze kunstenaars, allen in meer of mindere mate te zien als schilders, een groot site-specific karakter heeft gekregen. 

‘SCHOON’ is samengesteld door Lilian Eliëns, Jurriaan Molenaar en Jean Bernard Koeman.

Mede tot stand gekomen door
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, de Gemeente Amsterdam en de Mondriaan Stichting.