17 dec – 22 jan 2005

Global Tour

Boris Achour, Renaud Auguste Dormeuil, Zeigam Azizov, Davi de Balula, Alberto Baraya, Otto Berchem, Jordi Bernado, Candice Breitz, Mircea Cantor, Jota Castro, Coco Fusco, Meschac Gaba, Gerald, Hong Hao, IAT, Martin Krenn, Oliver Ressler, Paula Roush, Nika Spalinger, Manit Sriwancihpoom

In de afgelopen twee eeuwen heeft toerisme in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling sterk bijgedragen aan het huidige beeld van de wereld als een global village. In de nabije toekomst zal het zijn uitgegroeid tot de belangrijkste bedrijfstak wereldwijd.

Het is een sterke metafoor voor het huidige proces van culturele globalisatie en is tegelijkertijd een uitermate geschikt onderzoeksterrein om een kritische reflectie t.a.v. mondiale socio-economische ontwikkelingen te formuleren. Het mag daarom geen verassing heten dat veel kunstenaars heden ten dage de taal van toerisme in hun werk incorporeren. Dit borduurt voort op de belangstelling die over de laatste decennia voor dit fenomeen is gegroeid, maar betekent tegelijkertijd ook een cesuur met de traditionele benadering. Het Global Tour project is geen simpele selectie van hedendaagse kunst die verwijst naar het vraagstuk toerisme of deze illustreert. Het is een lange-termijnonderneming, gericht op de samenhangende presentatie van beeldende of theoretische projecten die zich bezig houden met dit belangrijke hedendaagse fenomeen.  

Het Global Tour project, dat werd geïnitieerd en geconceptualiseerd door de Franse curator Amiel Grumberg (1980-2004), brengt het werk bijeen van twintig internationale kunstenaars die zich specifiek bezighouden met de thema’s reizen en toerisme, hun vele verschijningsvormen en de invloed die zij hebben op de hedendaagse maatschappij. Het project, dat werd gelanceerd in 2003, bestaat uit een tentoonstelling en een reeks artistieke acties die pogen een dialoog tot stand te brengen tussen de kunstruimte and haar directe toeristische omgeving.  

Voordat W139 verhuisde naar haar tijdelijke basis in het Post CS gebouw, was het bijna een kwart eeuw gevestigd in het ‘epicentrum’ van de Amsterdams rosse buurt, de Warmoesstraat. Deze straat grenst direct aan de Wallen, de historische prostitutiewijk die in de loop van de twintigste eeuw is getransformeerd in een druk, ‘onschuldig’ uitgaansgebied voor internationale toeristen. Zoals ‘cultureel commentator’ Trevor Davies opmerkte in een rapport uit 1999, wil het imago van Amsterdam als vooraanstaand pleasure capital “alternatieve indrukken nog wel eens overschaduwen en deze tenietdoen en zelfs nieuwe beeldvorming in de weg staan. Als dit imago te sterk wordt, kan de realiteit nog wel eens op een zijspoor gezet worden.” Volgens Davies valt Amsterdam langzaam ten prooi aan een proces van Disneyficatie. Het wordt veranderd in een soort pretpark  waar activiteiten en evenementen worden georchestreerd en geënsceneerd met de bedoeling (buitenlandse) bezoekers tegemoet te komen, die zo nooit de werkelijkheid van de stad zullen ervaren. Het was deze ambiguïteit en het bipolaire karakter van Amsterdam’s ‘publieke imago’ die de recent overleden Amiel Grumberg ertoe brachten zijn project Global Tour aan W139 aan te bieden.  

In het kader van de tentoonstelling GLOBAL TOUR: Art, Travel & Beyond  verschijnt er ook een full-colour catalogus van 174 pagina’s. Het boekwerk is ontworpen door Mircea Cantor en bevat teksten van Marc Auge, Zeigam Azizov, Ann Demeester en Laurence Perrillat, Amiel Grumberg, Nelson Guerreiro, Oliver Lamm, Anita Pleumarom, Igor Spanjol en Stefan Tiron, alsook bijdragen van de kunstenaars Carlos Garaicoa en Dan Perjovschi.             In dezelfde periode toont de instelling ook een installatie gemaakt door ontwerper Annelys de Vet.

With thanks to:
Aeroplastics comtemporary – Bruxelles, Amsterdam Fonds voor de Kunst, l’AFAA- Association Français d’Action Artistique, Courtyard Gallery – Beijing, Stichting DOEN, Galerie Vu – Paris, Gemeente Amsterdam, Institut Français des Pays-Bas (Antenne de la Haye), Marlan Lichtreclame b.v., Lloyd Hotel – Amsterdam, Galerie Lumen Travo – Amsterdam, Maison Descartes, Ministerie van OCW, Mondriaan Stichting, Société Novale – Paris, Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, THonik, VSBfonds