25 sep – 25 dec 2008

W139 reading #4

Halfjaarlijks programma bestaande uit 6 leesgroepen rondom verschillende culturele en actuele thema's, met in Reading #4 aandacht voor: Heidegger, Rainer Werner, Rudolf Steiner, Natuurwetenschappen en Esthetiek, Ludoloy: What is a game? en Level up program.

Heidegger's Sein und Zeit en zijn kritiek op techniek

Door Tiers Bakker:

Door het lezen van een aantal kernpassages uit Sein und Zeit van Martin Heidegger zal deze leesgroep proberen tot een beter begrip van de vraagstellingen van Heidegger te komen. Over dit bijzondere hoofdwerk van Heidegger bestaan vele misverstanden en daarom is het van belang dichtbij de primaire tekst te blijven. Veel van deze misverstanden over Heidegger komen namelijk niet voort uit zijn werk maar uit de verkeerde moderne opvatting wat filosofie is. Voor Heidegger is de zijnsvraag belangrijker dan het antwoord daarop. Door permanent de vroege filosofie van Herakleitos tot Aristoteles te bevragen heeft Heidegger de filosofie een enorme stap verder geholpen en moderne filosofen als Derrida, Levinas en Lacan diepgaand beinvloed.

Aan de hand van een aantal beroemde passages over de angst en het "men" zal een actuele Heidegger zich ontvouwen.

Het boek dat zal worden gebruikt is:

Zijn en tijd Martin Heidegger

Vertaling: Mark Wildschut

€ 36,50

2000, Uitgeverij Sun

ISBN: 9789061686750

Tiers Bakker studeerde filosofie aan de UvA en is werkzaam bij de Groene Amsterdammer. Als art director van het Tarabukininstituut houdt hij zich bezig met stralingskunst. Van zijn hand is onlangs het boek Liberticide verschenen bij Uitgeverij IJzer. Verder combineert hij het hoofdredacteurschap van HTV de IJSBERG met het doceren over Russische avant garde aan verschillende kunstinstellingen.

 

Rainer Werner Fassbinder en de Neuer Deutsche Film

Door Martijn Dijksma:

Rainer Werner Fassbinder (Mei 31, 1945 – Juni 10, 1982) is, samen met Werner Herzog en Wim Wenders, een van de hoofdrolspelers van de Nieuwe Duitse Cinema. In zijn korte maar hectische leven heeft hij 35 speelfilms voltooid, twee televisie-series (waaronder de verfilming van A. Doblin's "Berlin Alexanderplatz") , drie korte films en 24 theaterstukken geregiseerd.

Naar aanleiding van het boek "Fassbinder Germany" door T. Elsaesser zullen we ons door Fassbinder's ouvre en leven heen manouvreren en een wereld vinden waarin schandaal en schoonheid elkaar ontmoeten en waar het leven niets waard is als je het niet op 't spel zet.

Naast het boek zullen we veel film kijken, waaronder "Angst essen Seele auf", "Die Ehe der Maria Braun" en "In einem Jahr mit 13 Monden" en deze grondig bespreken.

Afhankelijk van de groep is het mogelijk ons ook iets meer te verdiepen in de nieuwe duitse cinema waarbij W. Herzog en W. Wenders ook aanbod komen.

Het boek dat zal worden gebruikt is:

Fassbinders Germany, History Identity Subject

T. Elsaesser

€ 10,50

1996, Amsterdam University Press

ISBN: 90-5356-059-9

Martijn Dijksma studeerde multi-media en sculptuur op de autonome afdeling van de Hogeschool voor de Kunsten van Utrecht. Daarnaast volgde hij diverse vakken op de universiteit van Utrecht, waaronder Populaire cultuur, film&literatuur en filosofie.

Zijn laatste werk was voor P/////akt; een korte televisie-serie van 4 afleveringen genaamd MacGuffin's Favorite.

Op dit moment is hij bezig met het script voor zijn eerste korte film.

Rudolf Steiner Waarnemen en denken

Door Gijs Frieling:

"Waarnemen en denken" is de Nederlandse vertaling van het eerste boek dat Rudolf Steiner schreef. Het is de schets van een kennistheorie die de wereldbeschouwing van Goethe als uitgangspunt neemt. Hierin neemt hij onder andere stelling tegen Kant door aan te tonen dat alle aspecten van de werkelijkheid inclusief het denken in eerste instantie als een waarneming in ons bewustzijn optreden. Vervolgens maakt hij aannemelijk dat er geen aanleiding is om een grens te stellen aan het vermogen van het denken om de werkelijkheid te doordringen. Het grote vertrouwen dat Steiner in het denkvermogen stelt is een frisse douche na alle scepsis waarmee dit meest menselijke kenvermogen in de afgelopen eeuw is benadert. Alle latere inhouden van de Antroposofie: uitgebreide en precieze beschrijvingen van de geestelijke oorsprong van mens en wereld, de geestelijke wezens die daaraan deelhebben, de leer van karma en reincarnatie, de gedachten over kunst en over sociale, politieke en economische ordening etc. zijn gebaseerd op de kennistheorie in dit eerste boek. De bedoeling van de leesgroep is om dit relatief korte boekje grondig door te spitten, het gaat erom inzicht en ervaring te krijgen in het zelfstandige wezen van het denken. Het boek is op dit moment niet in Nederlandse vertaling verkrijgbaar, we werken met een reader die tegen kostprijs verstrekt word.

Rudolf Steiner (1861 - 1925) is grondlegger van de Antroposofie. De antroposofie is een beweging die een nieuwe toegang tot de geestelijk aspecten van de wereld voorstaat en in de praktijk brengt. Daartoe behoren scholing (het bestuderen en overdenken van inhouden), oefening (o.a. meditatie) en praktisch werk (o.a. de vrije scholen, de biologisch dynamische landbouw, de antroposofische geneeskunde, de sociale driegeleding)

Gijs Frieling is kunstenaar, hij maakt muurschilderingen en schilderijen, hij doceert, schrijft en publiceert over kunst en is directeur van W139. Op dit moment is van hem "A mon seul desir" te zien; een muurschildering die alle wanden van een van de grote zalen van het Bonnefantenmuseum in Maastricht beslaat.

 

Natuurwetenschappen en Esthetiek

Door Jan Groenewold:

Aan de hand van een aantal teksten worden verschillende invalshoeken van de combinatie natuurwetenschap en esthetiek belicht. Aan de orde komen onderwerpen als: In hoeverre is ethetiek een drijfveer voor het bedrijven van natuurwetenschap? Heeft natuurwetenschap op haar beurt invloed op onze schoonheidsbeleving, en hoe pakt deze uit: Positief of negatief? Wat is de rol van symmetrie? Een greep uit de teksten (vaak hoofdstukken uit boeken):

    * Symmetry, Herman Weyl

    * On Growth and Form, D'Arcy Thompson

    * Godel, Escher, Bach, D. Hofstadter

    * The Trouble with Physics, Smolin

    * Soft Interfaces, P.G. de Gennes

De teksten zullen worden uitgedeeld in de vorm van een reader.

Jan Groenewold heeft theoretische natuurkunde gestudeerd aan de UvA. Momenteel is hij in deeltijd werkzaam aan de Universiteit van Utrecht als universitair docent fysische chemie. Tevens adviseert hij de chemische, halhet bedrijfsleven op dit gebied.

Jan heeft grote interesse in het raakvlak techiek, kunst en natuurwetenschap. Dit uit zich bovenal in zijn werkzaamheden samen met culinair vakman Eke Marien. Onder de noemer Cook&Chemist werken ze aan moleculaire gastronomie; een benadering van de gastronomie waar natuurwetenschap een belangrijke rol in speelt.

 

Ludology What is a game?

Door Micah Hrehovcsik:

This reading will take a look at game studies (ludology). Think of it as less of a reading but more of an interactive group experience. As a group we will explore the concepts of games, play and fun. Expect to have intense group activity around a game design workshop, group video games reviews and finally critical literature review sessions. The goal of this reading group is to take us beyond that idea that games are childish and a waste of time, and towards a look at what do games mean in the greater context of art, media, design, technology, cognitive psychology, sociology and anthropology. The only special requirements for participants of this reading is the willingness to get their hands dirty by playing games...

Literatuurlijst:

    * Caillois, Roger. Man, Play, and Games. Trans. Meyer Barash. New York: University of Illinois P, 2001

    * Gee, James Paul. What Video Games Have to Teach Us about Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2004

    * Koster, Raph, and Will Wright. Theory of Fun for Game Design. New York: Paraglyph P, 2004

    * Salen, Katie, and Eric Zimmerman, eds. The Game Design Reader : A Rules of Play Anthology. New York: MIT P, 2005

    * Salen, Katie, and Eric Zimmerman. Rules of Play : Game Design Fundamentals. New York: MIT P, 2003

    * Wolf, Mark J., and Bernard Perron, eds. The Video Game Theory Reader. New York: Routledge, 2003 

Micah Hrehovcsik graduated with a MA from the first ever game design and development course offered at the HKU's Art, Media and Technology faculty. During the last two and half years of his schooling he also worked for Overloaded mobile game studio as a game designer. Upon graduating he was offered a position as a teacher, researcher and game designer at the HKU's newly formed game design and development research center, where he is currently studying for his M.Phil degree.

 

Level up program: Duizend en 1 verdiepingen

Het Level up program is opgezet als studiegroep welke ook het studium generale van W139/reading moet verzorgen. Dit programma is alleen toegankelijk op uitnodiging!

In het Level up programma zal niet met een vaste begeleider gewerkt worden, maar met specialisten die elk een onderdeel van het thema komen toelichten.

Het eerste onderwerp wat behandeld is in Level up is Mille Plateaux van Gilles Deleuze en Felix Guattari. Op dinsdag 28 april zullen de deelnemers in samenwerking met Felix&Sofie en uitgeverij Boom een presentatie verzorgen die in het teken staat van het in maart bij Boom te verschijnen Deleuze compendium.

Het wordt een Rizomatische avond waarop mensen die hebben bijgedragen aan het compendium in discussie zullen treden, er een discussie op visueel niveau zal worden gehouden, en waarop Baba Electronica een op Deleuze geinspireerde set zal draaien (zonder daarbij een plaat van DJ Spooky te gebruiken!).

Binnenkort volgt meer informatie over de sprekers.

De eerste deelnemers aan Level up zijn:

Martijn Dijksma, Quinsy Gario, Joep Stapel, Saskia van Kampen, Daniela Bershan, Judith Vrancken, Manuel Klappe en Joris Lindhout.