zaterdag 9 apr 2016

Open Dialogue II: Geographies of Change, begint om 18:00

De Open Dialogue avonden pogen visies, begrip en compassie te verbreden door gelegenheid te bieden samen te luisteren en spreken. Drie mensen met verschillende achtergronden en ervaringen worden uitgenodigd hun kennis te delen in een dialoog met elkaar en het publiek. De avonden richten zich op een uitwisseling van woorden en stiltes, waarbij de uitgenodigde sprekers dienen als ontstekers van een vuur dat zal branden onder ons allemaal.

Tijdens deze tweede dialoog gaan we praten over de geografie van de aarde. Wat betekent het om grenzen te sluiten en mensen het recht te ontnemen om overal vrij heen te kunnen reizen? Wat voor een invloed heeft globalisering op ons? Kan de diversiteit van onze geografische locaties een kracht zijn? En op welke manier kan klimaat gerechtigheid de verandering brengen die we nodig hebben?

Sprekers: Selçuk Balamir, Prahbu Kandachar, Wayne Modest, Teresa Borasino.

Moderator: Isabel Hoving

Van 17:00 tot 18:00 kun je voor een kleine donatie genieten van soep.

Het dialoog begint om 18:00 u.