vrijdag 15 apr 2016

Decolonize Beauty and our Bodies, begint om 19:00

De avond staat in het teken van historische, (neo-)koloniale, kapitalistische contructies van schoonheid en de manier waarop deze worden gehandhaafd en/of versterkt; er worden persoonlijke ervaringen gedeeld en ‘tips and tricks’ uitgewisseld om de (neo-)koloniale, kapitalistische cosmetische industrie te omzeilen en om ons lichaam te bevrijden van het onderdrukkende ideaal waaraan het is onderworpen.

Wij zullen gezamenlijk discussiëren over ons lichaam op een manier die de witte, Westerse standaard en bijbehorende binaire constructies omtrent schoonheid binnen en buiten Europa decentreert. Hierbij wijzen wij het idee af dat de discussie omtrent schoonheid oppervlakkig en apolitiek van aard is – deze discussie is intrinsiek gevormd door de kolonisatie, racialisering en gendering van ons lichaam.

University of Colour heeft als doel het dekoloniseren van de universiteit. Ons collectief streeft ernaar een rechtvaardigere universiteit te creëren, zowel op demografisch niveau als wat betreft de curricula, waarbij aandacht dient te worden besteed aan niet-Eurocentriche perspectieven en ideëen.