Thursday 29 Jan 2009

Now Is The Time 'Romanticism'

Previous 1 /  Next
(This text is only available in Dutch)

Lezingenreek over Kunst en Theorie in de 21ste Eeuw.

 

Sinds de Verlichting prevaleert het rationalisme en het idee dat mens en wereld maakbaar zijn. Hoewel de postindustriële maatschappij het tegenovergestelde doet vermoeden, zijn de invloeden van de Romantiek nooit weg geweest en wordt wel eens vergeten dat de Romantiek van eind achttiende, begin negentiende eeuw aan de basis ligt van de moderniteit. In de kunst kenmerkt de Romantiek zich door een sterke mate van subjectivisme, irrationalisme en een nadruk op verbeeldingkracht en emotie.

De afgelopen jaren lijken ‘romantische’ tendensen in de kunst steeds prominenter aanwezig. Dit uit zich enerzijds in een nieuwe vorm van esthetiek waarin het Schone, wonderlijke en sublieme weer centraal mag staan, anderzijds in een hernieuwde aandacht voor avant-gardistische stromingen met een sterk utopisch karakter en ideologisch geladen engagement. Kortom, de Romantiek heeft een ambigu karakter. De vraag is hoe deze twee kanten zich tot elkaar verhouden? En hoe moeten we deze nieuwe hang naar Romantiek duiden? Wat kan ze betekenen voor de zoektocht naar zingeving in de hedendaagse kunst?

 

Sprekers:

 

Jos de Mul (NL) is professor of Philosophy of Man and Culture at the Faculty of Philosophy, Erasmus University Rotterdam. His publications include Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy (1999) and The Tragedy of Finitude: Dilthey’s Hermeneutics of Life (2004).

Jörg Heiser (DE) is an art critic and co-editor of frieze art magazine. Heiser curated the exhibition Romantic Conceptualism (2007) and co-authored the accompanying catalogue. He recently published All of a Sudden: Things that Matter in Contemporary Art.

 

Moderator

Thomas Lange (DE) is Assistant Professor in Contemporary Art History at the University of Amsterdam.