dinsdag 28 okt 2008

Now Is The Time '9/11'

Lezingenreeks over Kunst en Theorie in de 21ste Eeuw.

Wat is de impact geweest van 9/11 op de beeldende kunst en hoe hebben beeldend kunstenaars de veranderde wereld na 9/11 in hun werk doorgevoerd?

In de kunsthistorische literatuur zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant wordt de (dreiging van) terreur vooral geïnterpreteerd als een appél voor kunstenaars om hun ivoren toren te verlaten en geëngageerd werk te produceren, waarin de maatschappelijke gevolgen van de oorlog tegen het terrorisme worden bekritiseerd (zoals de kritiek op de groeiende surveillance van de openbare ruimte, het rigide nationale immigratiebeleid en het ontstaan van een Economy of Fear).

Anderzijds benoemde Karlheinz Stockhausen 9/11 tot ‘het ultieme kunstwerk’ en blijkt er een aanhoudende fascinatie te bestaan voor het visuele spektakel dat deze ramp en de daarop volgende oorlogen en terroristische aanslagen genereerde (denk aan de vele neerstortende vliegtuigen, explosies en vallende mensen die we de afgelopen jaren konden aantreffen in de beeldende kunst).

Het is de vraag hoe deze twee reacties zich tot elkaar verhouden. Hebben zij een gemeenschappelijke basis of vormen zij juist tegenpolen? En hoe verhoudt de hedendaagse kunstproductie zich tot de kunst uit andere (historische) periodes van maatschappelijke conflicten en onrust? 

 

Sprekers

W.J.T. Mitchell (US)

W.J.T. Mitchell is Gaylord Donnelly Distinguished Service Professor of English and Art History at the University of Chicago, and has been editor of the Critical Inquiry since 1978. Mitchell has written a number of award winning publications a.o. Picture Theory (1996) and What do Images Want? (2005), and his articles have appeared in numerous international journals. The subjects of his articles range from general problems in the theory of representation to specific issues in cultural politics and political culture. He is currently working on: Medium Theory, Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to Abu Ghraib.

 

Sean Snyder (US)

Sean Snyder is an artist who lives and works in Berlin. Snyder questions the urban space and its representation in the media. In his installations Snyder focuses on the urban environment, public space en modern architecture. In his evolving cycle of works titled Temporary Occupations (2003-2004), Snyder examines the impact in terms of culture and infrastructure on formely occupied zones.

Solo exhibitions (selection): Schema (Television) Stedelijk Museum CS Amsterdam (2007), Ludwig Museum, Boedapest (2007), De Appel, Amsterdam (2004).

 

Moderator: Jaap Kooijman (NL)

Jaap Kooijman teaches the departement of Media and Culture at The University of Amsterdam. Since 2007 he has also co-chaired the research group ‘The 9/11 Effect: Art and Cultural Politics in Post 9/11 Europe’ at the University of Amsterdam.

 

Chair: Margriet Schavemaker (NL)

Magriet Schavemaker is lecturer in Modern and Contemporary Art at The University of Amsterdam.